W MEDIACH

Występy PRASŁOWIANEK są ciepło przyjmowane przez publiczność i organizatorów wydarzeń, w których uczestniczymy a ślady naszej obecności w artystycznej przestrzeni z dumą kolekcjonujemy.